Kết quả

Đọc qua quá khứ cho một tương lai tốt đẹp hơn!

Biên giới-sau
Số nóng

Không có nội dung

Về hoa hồng

Ủy ban Xổ số Arizona chỉ đạo fifa wikipedia english đội ngũ lãnh đạo xổ số Arizona phát triển và tiếp thị các trò chơi sản xuất số lượng doanh thu ròng tối đa thông qua chơi có trách nhiệm.

Ủy ban bao gồm năm thành viên do Thống đốc bổ nhiệm trong nhiệm kỳ năm năm. Không quá ba có thể đến từ cùng một đảng chính trị, và các thành viên hàng năm bầu một thành viên để làm chủ tịch.

Trình độ Ủy viên

Ít nhất xổ số xổ số miền nam hôm nay một thành viên bd ty le của Ủy ban phải có ít nhất năm năm kinh nghiệm trong mỗi ngành công nghiệp sau:

  • Thực thi pháp luật
  • Kế toán (phải là kế toán công chứng được chứng nhận)
  • Tiếp thị, quảng cáo hoặc cả hai
  • Cửa hàng tiện lợi, bán lẻ mini hoặc bán hàng tạp hóa

Người thụ hưởng xổ số bang Arizona

Tiền thu được từ việc bán vé số và giải thưởng không được yêu cầu quay trở lại cộng đồng để giáo dục, xsminhngoc miennam y tế & dịch vụ con người, bảo tồn môi trường, kinh tế & phát triển kinh doanh.

Thông tin liên hệ xổ số của bang Arizona

Văn phòng xổ số Arizona
P.O. Hộp 2913,
Phoenix, AZ 85062 12

Bắt đầu từ hôm nay

Line-White

Tìm kiếm để đạt được một lợi thế về xổ số? Hãy để chúng tôi giúp bạn với số liệu thống kê và thông tin dựa trên dữ liệu! Nhận thông tin bên trong trong tầm tay của bạn ngay hôm nay!

Hãy thử nó miễn phí