Kết quả

Hiểu các loại chơi và thanh toán với các ví dụ!

Biên giới-sau
Số nóng

Giành được $ 1.000 mỗi ngày nghe có vẻ thú vị! Đúng? Bằng cách chơi Cash4Life, bạn có cơ hội giành giải thưởng tiền mặt trọn đời không thể tin được chỉ với 2 đô la. Nó cung cấp một chương trình khuyến mãi cơ hội thứ hai hàng quý đang diễn ra với 10 người chiến thắng 500 đô la mỗi người và một người chiến thắng may mắn có thể giành được số tiền thưởng là 20.000 đô la! Tỷ lệ giành giải nhất là 1 trong 21.846.048.

Bảng dưới đây minh họa cơ hội chiến thắng của bạn cho mỗi bộ phận:

Cuộc thi đấu Phần thưởng Tỷ lệ cược (1 in) Hoàn vốn
5/5+Cashball $ 5,325,613 21.846.048 0,12%
5/5 $ 758,717 7282016 0,05%
4/5+Cashball $ 2.500 79440 0,02%
4/5 $ 500 26480 0,01%
3/5+Cashball $ 100 1471 0,03%
3/5 $ 25 490 0,03%
2/5+Cashball $ 10 83 0,06%
2/5 $ 4 28 0,07%
1/5+Cashball $ 2 13 0,08%
0,47%

Tỷ lệ cược tổng thể là 1 trên 8

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trang web chính thức

Bắt đầu từ hôm nay

Line-White

Tìm kiếm để đạt được một lợi thế về xổ số? Hãy để chúng tôi giúp bạn với số liệu thống kê và thông tin dựa trên dữ liệu! Nhận thông tin bên trong trong tầm tay của bạn ngay hôm nay!

Hãy thử nó miễn phí