fifa com world cup
Kết quả

Hiểu các loại chơi và thanh toán với các ví dụ!

Biên giới-sau
Số nóng

Tưởng tượng 5 là một trong những phổ biến nhất Trò chơi vẽ hàng ngày như nó cung cấp Tỷ lệ chiến thắng tốt nhất. Bạn chỉ cần Chọn 5 số, từ 1 đến 39. Nếu Tất cả các số đã chọn của bạn đều khớp với số chiến thắng của bản vẽ mà bạn giành được giải độc đắc. Trò chơi bắt đầu với một Giải độc đắc tối thiểu 50.000 đô la. Số tiền Tiếp tục lăn Nếu không ai giành được giải độc đắc. Trong khi Các rối loạn lo âu tầng giải thưởng khác phụ thuộc vào việc bán vé cho trận hòa. Điều này có nghĩa là số tiền bạn có thể giành chiến thắng thay đổi từ ngày này sang ngày khác.

Bảng dưới đây mô tả tỷ lệ chiến thắng và tiềm năng chi trả của California tưởng tượng 5.

Cuộc thi đấu Phần thưởng Tỷ lệ cược (1 in) Hoàn vốn
5 $ 327.000 278.256 1,18%
4 $ 100 1919 0,05%
3 $ 5 69 0,07%
1,3%

* Giải thưởng xổ số số tiền giang California cho trò chơi này dựa trên số lượng vé được bán và số lượng vé giành được. Các giá trị giải thưởng trên bảng này đại diện cho các giá trị giải thưởng trung bình tối thiểu được cho phép bởi luật tiểu bang.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trang web chính thức

Bắt đầu từ hôm nay

Line-White

Tìm kiếm để đạt được một lợi thế về xổ số? Hãy để chúng tôi giúp bạn với so dep mb hom nay số liệu thống kê và thông tin dựa trên dữ liệu! Nhận thông tin bên trong trong tầm tay của bạn ngay hôm nay!

Hãy thử nó miễn phí