Kết quả

Đọc qua quá khứ cho một tương lai tốt đẹp hơn!

Biên giới-sau
Số nóng

Xổ số Hoosier được điều chỉnh bởi bang Indiana và là thành viên của Hiệp hội Xổ số nhiều tiểu bang (MUSL). Cuộc trưng cầu dân ý xổ số của Hoosier đã được cử tri phê duyệt vào tháng 11 năm 1988. Họ bắt đầu bán vé số vào năm sau, vào năm 1989. Theo dữ liệu được phát hành bởi xổ số Hoosier, tổng số giải thưởng xổ số giành được bởi người chơi hàng đầu 9,1 tỷ đô la cho đến tháng 2 năm 2013. 4,2 tỷ đô la cho bang Indiana để hỗ trợ các chương trình công cộng và khoảng 1 tỷ đô la cho hoa hồng và tiền thưởng của nhà bán lẻ. Xổ số Hoosier đã ra mắt tiền mặt 5 vào tháng 11 năm 2012 và nó đã được đóng góp kể từ đó.

Về hoa hồng

Ủy ban Xổ số bang Indiana bao gồm năm thành viên được chỉ định bởi Thống đốc Indiana. Ủy ban đã được đóng khung bởi luật Indiana để giám sát hoạt động của xổ số.

Ủy ban hoạt động như một đại lý tư vấn cho Giám đốc điều hành đưa ra các khuyến nghị liên quan đến hoạt động và quản lý xổ thiết miền bắcsố Hoosier. Không quá ba người trong cùng một đảng chính trị có thể là thành viên của Ủy ban. Ủy ban đáp ứng ít nhất một lần trong một phần tư.

Người thụ hưởng xổ số bang Indiana

Tiền thu được từ việc bán vé số và giải thưởng không được công bố quay trở lại cộng đồng cho quỹ chung (và một chút cho giáo viên, cảnh sát, lương hưu của lính cứu hỏa)

Thông tin liên hệ xổ số của bang Indiana

Trụ sở d d xsmb vip xổ số Hoosier
1302 N. Meridian Street Indianapolis, vào năm 46202

Bắt đầu từ hôm nay

Line-White

Tìm kiếm để đạt được một lợi thế về xổ số? Hãy để chúng tôi giúp bạn với số liệu thống kê và thông tin dựa trên dữ liệu! Nhận thông tin bên trong trong tầm tay của bạn ngay hôm nay!

Hãy thử nó miễn phí