Kết quả

Bạn có các câu hỏi? Chúng tôi có câu trả lời cho họ!

Biên giới-sau
Số nóng

Delkn có chơi 4 vé xổ số có sẵn để mua qua internet, điện thoại hoặc thư không?

Luật pháp tiểu bang của xổ số Del biết cấm xổ số bán bất kỳ sản phẩm xổ số nào qua Internet, điện thoại hoặc thư. Các sản phẩm xổ lịch thi đấu vong loai world cup 2022 châu á số Del biết chỉ được phép bán trong nhiều cửa hàng bán lẻ trên toàn tiểu bang.

Là người chiến thắng xổ số chơi 4, tôi có được phép ẩn danh không?

Vâng, luật pháp tiểu bang Del biết cho phép tất cả những người chiến thắng xổ số Del biết vẫn ẩn danh và tôn trọng và duy trì quyền riêng tư của họ.

Tôi phải nhận bao nhiêu thời gian để nhận giải thưởng xổ số chơi 4 lần của mình?

Giải thưởng Play 4 của bạn og dota 2 có thể được yêu cầu trong khoảng thời gian 365 ngày kể từ ngày vẽ.

Chơi 4 vé đủ điều kiện để hủy bỏ?

Vé Delwarme Play 4 chỉ đủ điều kiện hủy bỏ nếu được trình bày cho nhà bán lẻ mà nó ban đầu được mua trước khi vẽ.

Bạn có thể tìm thấy Delkn chơi 4 số chiến thắng ở đâu?

Bạn có thể kiểm tra trang web chính thức cho các số chiến thắng hiện tại cũng như chơi 4. Bạn cũng có thể gọi dòng thông dota 2 underlord tin người chơi xổ số theo số 1-800-338-6200. Hoặc bạn cũng có thể kiểm tra các thiết bị đầu cuối xổ số, nhà bán lẻ, báo địa phương hoặc tải xuống ứng dụng điện thoại thông minh xổ số Del biết tại M.Delottery.com.

Kiểm tra số của bạn

Kiểm tra những con số may mắn của bạn và xem
Bạn đã thắng bao nhiêu!

Bắt đầu từ hôm nay

Line-White

Tìm kiếm để đạt được một lợi thế về xổ số? Hãy để chúng tôi giúp bạn với số liệu thống kê và thông tin dựa trên dữ liệu! Nhận thông tin bên trong trong tầm tay của bạn ngay hôm nay!

Hãy thử nó miễn phí