Kết quả

Hiểu các loại chơi và thanh toán 90 phút trên tivi với các ví dụ!

Biên giới-sau
Số nóng

Các Bản vẽ của Connecticut Play3 được tổ chức Hai lần mỗi ngày tại 1:57 p.m. và 10:29 tối chào bán Tỷ lệ cược tuyệt vời tăng cơ hội chiến thắng. Xổ số Connecticut thể hiện những tiêu chuẩn cao nhất trong ngành công nghiệp Trách nhiệm của công ty và xã hội. Các Mục tiêu xổ số khi nuôi doanh thu theo cách thức kinh doanh cho tình trạng Connecticut. Bạn có thể thắng Giải thưởng thú vị phạm vi từ $ 25 đến $ 2.500 mỗi ngày, cùng với các tùy chọn Thêm vào, "Hành động nâng cao" PHÁT LẠI Điều đó làm tăng cơ hội chiến thắng của bạn.

Bảng dưới đây minh họa các cách khác nhau bạn có thể chơi Play3 và cách nó ảnh hưởng đến tỷ lệ cược và tiềm năng xuất chi giải thưởng của bạn.

Cuộc thi đấu Phần thưởng Tỷ lệ cược (1 in) Hoàn vốn
Dài $ 500 1 $ 500,00

Bảng thanh toán kết hợp

Thí dụ Cuộc thi đấu Cuộc đánh cá Giải thưởng combo
1-2-3
3 chữ số khác nhau
123, 231, 312,
321, 213, 132
$ 3,00 (6 x $ 0,50)
$ 6,00 (6 x $ 1)
$ 250
$ 500
1-2-2
3 chữ số, 2 giống nhau
122, 212, 221 $ 1,50 (3 x $ 0,50)
$ 3,00 (3 x $ 1)
$ 250
$ 500

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Trang web chính thức.

Bắt đầu từ hôm nay

Line-White

Tìm kiếm để đạt được một lợi thế về xổ số? Hãy để chúng tôi giúp bạn với số liệu thống kê và thông tin dựa trên dữ liệu! Nhận thông tin bên trong trong tầm tay của bạn ngay hôm nay!

Hãy thử nó miễn phí