esport
Kết quả

Bạn có các câu hỏi? Chúng tôi có câu trả lời cho họ!

Biên giới-sau
Số nóng

Khi nào bản vẽ Play4 được tổ chức?

Các bản vẽ của Connecticut Play4 được tổ chức mỗi ngày vào khoảng 1:57 chiều. Đối với bản vẽ ban ngày và 10:29 p.m cho bản vẽ đêm. Các bản vẽ ngày không được truyền hình vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Bạn có thể xem các bản vẽ mới nhất trên trang web chính thức hoặc kiểm tra các tờ báo địa phương và các kênh TV được chọn.

Thời gian giới hạn cho việc bán vé Play4 là bao nhiêu?

Việc bán vé ngày chơi 4 ngày đóng cửa lúc 1:45 chiều và mở cửa trở lại lúc 2:01 chiều Việc bán Vé đêm Play4 đóng cửa lúc 10:15 tối và mở cửa trở lại lúc 10:46 tối

Vé Play4 có thể bị hủy?

Vé đêm Play4 Day và Play4 có trách nhiệm chỉ bị hủy bởi các nhà bán lẻ của nhà bán lẻ, nơi vé thực sự được in, và chỉ trước khi bản vẽ cho ngày đó được đóng lại. Vé Play4 không chịu trách nhiệm bị hủy theo bất kỳ cách nào khi được in bằng máy bán xổ số.

Vé Play4 có thể được mua cho nhiều hơn một bản vẽ tại một thời điểm cụ thể không?

Bạn có thể mua tối đa 7 bản vẽ liên tiếp trước. Bạn chỉ cần chọn hộp hành động Advance Advance trên các vở kịch hoặc yêu cầu nhà bán lẻ xổ số của bạn hành động trước tại thời điểm mua.

Làm thế nào là một cược/đặt cược thẳng thắn hoặc cược giành chiến thắng?

Để giành giải thưởng cho đặt cược thẳng, hãy chọn ba số để phù hợp với các số chiến thắng được rút ra theo thứ tự chính xác. Để giành giải thưởng hộp, hãy chọn bất kỳ ba số nào để phù hợp với các số chiến thắng được rút ra theo bất kỳ thứ tự nào.

Kiểm tra số của bạn

Kiểm tra những con số may mắn của bạn và xem
Bạn đã thắng bao nhiêu!

Bắt đầu từ hôm nay

Line-White

Tìm kiếm để đạt được một lợi thế về xổ số? Hãy để chúng tôi giúp bạn với số liệu thống kê và thông tin dựa trên dữ liệu! Nhận thông tin bên trong trong tầm tay của bạn ngay hôm nay!

Hãy thử nó miễn phí