xổ số kiến thiết bữa nay
Kết quả

Hiểu các loại chơi và thanh toán với các world cup statistics ví dụ!

Biên giới-sau
Số nóng

Các Bản vẽ Connecticut www vietlott Play4 được tổ chức Hai lần mỗi ngày lúc 1:57 chiều và 10:29 tối chào bán Tỷ lệ cược tuyệt vời tăng cơ hội chiến thắng. Xổ số CT cho thấy những tiêu chuẩn cao nhất trong ngành công nghiệp Trách nhiệm của công ty và xã hội. Các Mục tiêu xổ số khi nuôi doanh thu theo cách thức kinh doanh cho tình trạng Connecticut. Bạn có thể thắng Giải thưởng thú vị từ $ 104 đến 25.000 đô bang thang tv la mỗi ngày, cùng với các tùy chọn Thêm vào, "Hành tiền giang tuần rồi động nâng cao"PHÁT LẠI Điều đó làm tăng cơ hội chiến thắng của bạn.

Bảng dưới đây minh họa các cách khác nhau bạn có thể chơi Play4 và cách nó ảnh hưởng đến tỷ lệ cược và tiềm năng xuất chi giải thưởng của bạn.

Cuộc thi đấu Phần thưởng Tỷ lệ cược (1 in) Hoàn vốn
Dài $ 5.000 10.000 $ 0,50

Bảng dota 2 item bet thanh toán kết hợp

Thí dụ Cuộc thi đấu Cuộc đánh cá Giải du doan xsmb iwin thưởng combo
1-2-3-4
4 chữ số khác nhau
1234, 1243, 1324,
1342, 1423, 1432,
2134, 2143, 2314,
2341, 2413, 2431,
3124, 3142, 3214,
3241, 3412, 3421,
4123, 4132, 4213,
4231, 4312, 4321
$ $ 12,00 (24 x $ 0,5)
$ 24,00 (24 x $ 1)
$ 2.500
$ 5.000
1-2-3-3
4 chữ số, 2 giống nhau
1233, 1323, 1332,
2133, 2313, 2331,
3123, 3132, 3213,
3231, 3312, 3321
$ 6,00 (12 x $ 0,5)
$ 12,00 (12 x $ 1)
$ 2.500
$ 5.000
1-1-2-2
4 chữ số khác nhau, 2 cặp
1122, 1212, 1221,
2211, 2121, 2112
$ 3,00 (6 x $ 0,50)
$ 6,00 (6 x $ 1)
$ 2.500
$ lịch vòng loại wc 5.000
1-2-2-2
4 chữ số, 3 giống nhau
1222, 2122, 2212, 2221 $ 2,00 (4 x $ 0,50)
$ 4,00 (4 x $ 1)
$ 2.500
$ 5.000

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Trang web chính thức.

Bắt đầu từ hôm nay

Line-White

Tìm kiếm để đạt được một lợi thế về xổ số? Hãy để chúng tôi giúp bạn với số liệu thống kê và thông tin dựa trên dữ liệu! Nhận thông tin bên trong trong tầm tay của bạn ngay hôm nay!

Hãy thử nó miễn phí