Lịch trình vẽ

  Thứ hai Thứ ba Thứ Tư thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
11:00 tối giờ phương Đông 11:00 tối giờ phương Đông
11:00 PM ET 11:00 PM ET
1:00 chiều & 9:30 tối giờ núi 1:00 chiều & 9:30 tối giờ núi 1:00 chiều & 9:30 tối giờ núi 1:00 chiều & 9:30 tối giờ núi 1:00 chiều & 9:30 tối giờ núi 1:00 chiều & 9:30 tối giờ núi 1:00 chiều & 9:30 tối giờ núi
1:00 chiều & 9:30 tối giờ núi 1:00 chiều & 9:30 tối giờ núi 1:00 chiều & 9:30 tối giờ núi 1:00 chiều & 9:30 tối giờ núi 1:00 chiều & 9:30 tối giờ núi 1:00 chiều & 9:30 tối giờ núi 1:00 chiều & 9:30 tối giờ núi
10:59 PM ET 10:59 PM ET 10:59 PM ET
9:30 tối giờ núi 9:30 tối giờ núi 9:30 tối giờ núi 9:30 tối giờ núi 9:30 tối giờ núi 9:30 tối giờ núi 9:30 tối giờ núi

Kết quả xổ số New Mexico

Lotto America
Thứ tư, ngày 03 tháng 8 năm 2022
13 20 35 42 43 08
All-Star
2
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
17,84 triệu đô la
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Up-Green-Arrow
$ 200.000
Mega triệu
Thứ Sáu, ngày 05 tháng 8 năm 2022
02 05 29 64 69 18
Megaplier
3x
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Tue, ngày 09 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
52 triệu đô la
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Up-Green-Arrow
16 triệu đô la
Chọn 3
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
3 3 2
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
$ 500
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Tải xuống
Thanh toán cố định
Chọn 4
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
số 8 9 0 7
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
$ 5.500
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Tải xuống
Thanh toán xổ số việt nam miền nam cố định
Powerball
Thứ tư, ngày 03 tháng 8 năm 2022
09 21 56 57 66 11
Trò chơi quyền lực
2x
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
20 triệu đô la
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Down-red-arrow
182 triệu đô la
xổ số bữa nay miền nam
Roadrunner Tiền mặt
Thứ Sáu, ngày 05 tháng 8 năm 2022
02 10 17 19 27
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
$ 51.000
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Up-Green-Arrow
$ 2.000

Bắt đầu từ hôm nay

Line-White

Tìm kiếm để đạt được một lợi thế về xổ số? Hãy để chúng tôi giúp bạn với số liệu thống kê và thông tin dựa trên dữ liệu! Nhận thông tin bên trong trong tầm tay của bạn ngay hôm nay!

Hãy thử nó miễn phí