Lịch trình vẽ

  Thứ hai Thứ ba Thứ Tư thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1:00 PM & 6:30 chiều Thời gian Thái Bình Dương 1:00 PM & 6:30 chiều Thời gian Thái Bình Dương 1:00 PM & 6:30 chiều Thời gian Thái Bình Dương 1:00 PM & 6:30 chiều Thời gian Thái Bình Dương 1:00 PM & 6:30 chiều Thời gian Thái Bình Dương 1:00 PM & 6:30 chiều Thời gian Thái Bình Dương 1:00 PM & 6:30 chiều Thời gian Thái Bình Dương
6:30 chiều giờ Thái Bình Dương 6:30 chiều giờ Thái Bình Dương 6:30 chiều giờ Thái Bình Dương 6:30 chiều giờ Thái Bình Dương 6:30 chiều giờ Thái Bình Dương 6:30 chiều giờ Thái Bình Dương 6:30 chiều giờ Thái Bình Dương
6:30 chiều giờ Thái Bình Dương 6:30 chiều giờ Thái Bình Dương 6:30 chiều giờ Thái Bình Dương 6:30 chiều giờ Thái Bình Dương 6:30 chiều giờ Thái Bình Dương 6:30 chiều giờ Thái Bình Dương 6:30 chiều giờ Thái Bình Dương
11:00 PM ET 11:00 PM ET
10:59 PM ET 10:59 PM ET 10:5tham khao xsmb9 PM ET
7:57 chiều giờ Thái Bình Dương 7:57 chiều giờ Thái Bình Dương

Kết quả xổ số California

Hàng ngày 3
Thứ Sáu, ngày 05 tháng 8 năm 2022
0 3 1
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
$ 500
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Tải xuống
Thanh toán cố đăng ký thẻ tín dụng định
Hàng ngày4
Thứ Sáu, ngày 05 tháng 8 năm 2022
số 8 2 0 7
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
$ 5.000
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Tải xuống
Thanh toán cố định
Tưởng tượng 5
Thứ Sáu, ngày 05 tháng 8 năm 2022
11 13 14 26 30
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
$ 327.000
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Up-Green-Arrow
$ 147.000
Mega triệu
Thứ Sáu, ngày 05 tháng 8 năm 2022
02 05 29 64 69 18
Megaplier
3x
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Tue, ngày 09 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
52 triệu đô la
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Up-Green-Arrow
16 triệu đô la
Powerball
Thứ tư, ngày 03 tháng 8 năm 2022
09 21 56 57 66 11
Trò chơi quyền lực
2x
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
20 triệu đô la
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Down-red-arrow
182 triệu đô la
Superlotto Plus
Thứ tư, ngày 03 tháng 8 năm 2022
01 10 24 25 43 05
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
13 triệu đô la
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Up-Green-Arrow
1 triệu đô la

Bắt đầu từ hôm nay

Line-White

Tìm kiếm để đạt được một lợi thế về xổ số? Hãy để chúng tôi giúp bạn với số liệu thống kê và thông tin dựa trên dữ liệu! Nhận thông tin bên trong trong tầm tay của bạn ngay hôm nay!

Hãy thử nó miễn phí