Lịch trình vẽ

  Thứ hai Thứ ba Thứ Tư thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
6:59 chiều Giờ miền Đông 6:59 chiều Giờ miền Đông 6:59 chiều Giờ miền Đông 6:59 chiều Giờ miền Đông 6:59 chiều Giờ miền Đông 6:59 chiều Giờ miền Đông 6:59 chiều Giờ miền Đông
9:00 tối giờ phương Đông 9:00 tối giờ phương Đông 9:00 tối giờ phương Đông 9:00 tối giờ phương Đông 9:00 tối giờ phương Đông 9:00 tối giờ phương Đông 9:00 tối giờ phương Đông
6:59 chiều Giờ miền Đông 6:59 chiều Giờ miền Đông 6:59 chiều Giờ miền Đông 6:59 chiều Giờ miền Đông 6:59 chiều Giờ miền Đông 6:59 chiều Giờ miền Đông 6:59 chiều Giờ miền Đông
11:00 PM ET 11:00 PM ET
1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông
1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông
1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông
1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông 1:35 PM & 6:59 chiều Giờ miền Đông
10:59 PM ET 10:59 PM ET 10:59 PM ET
1:35 chiều Giờ phương Đông 1:35 chiều Giờ phương Đông 1:35 chiều Giờ phương Đông 1:35 chiều Giờ phương Đông 1:35 chiều Giờ phương Đông 1:35 chiều Giờ phương Đông 1:35 chiều Giờ phương Đông

Kết quả xổ số Pennsylvania

Tiền mặt 5
Thứ Sáu, ngày 05 tháng 8 năm 2022
11 29 33 36 37
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
1,1 triệu đô la
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Up-Green-Arrow
$ 100.000
Cash4 Life
Thứ Sáu, ngày 05 tháng 8 năm 2022
06 20 21 26 57 01
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
5,33 triệu đô la
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Tải xuống
Thanh toán cố định
Trận đấu 6 xổ số
Thứ Sáu, ngày 05 tháng 8 năm 2022
02 08 13 16 29 45
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
1,24 triệu đô la
quay thử tây ninh
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Up-Green-Arrow
$ 40.000
Mega triệu
Thứ Sáu, ngày 05 tháng 8 năm 2022
02 05 29 64 69 18
Megaplier
3x
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Tue, ngày 09 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
52 triệu đô la
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Up-Green-Arrow
16 triệu đô la
Chọn 2
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
6 7
Hoang dại
1
Định dạng trò chơi xổ số xs minh chinh mn
Bản vẽ tiếp theo:
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
$ 50
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Tải xuống
Thanh toán cố định
Chọn 3
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
9 4 2
Hoang dại
1
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
$ 500
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Tải xuống
Thanh toán cố định
Chọn 4
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
2 0 số 8 5
Hoang dại
1
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
$ 5.000
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Tải xuống
Thanh toán cố định
Chọn 5
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
0 1 1 3 0
Hoang dại
1
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
$ 50.000
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Tải xuống
Thanh toán cố định
Powerball
Thứ tư, ngày 03 tháng 8 năm 2022
09 21 56 57 66 11
Trò chơi quyền lực
2x

Chơi nước đôi

24 28 29 31 48 12
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
20 triệu đô la
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Down-red-arrow
182 triệu đô la
Săn tìm kho báu
Thứ bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2022
06 11 16 18 21
Định dạng trò chơi xổ số
Bản vẽ tiếp theo:
Mặt trời, ngày 07 tháng 8 năm 2022
Jackpot:
$ 30.000
Thay đổi biểu mẫu bản vẽ cuối cùng:
Up-Green-Arrow
$ 18.000

Bắt đầu từ hôm nay

Line-White

Tìm kiếm để đạt được một lợi thế về xổ số? Hãy để chúng tôi giúp bạn với số liệu thống kê và thông tin dựa trên dữ liệu! Nhận thông tin bên trong trong tầm tay của bạn ngay hôm nay!

Hãy thử nó miễn phí