Xem tất cả các kết quả của xổ số của 2020 nơi đây. Chọn trò chơi trạng thái và xổ số từ Danh sách để tìm hiểu thêm thông tin hoặc sử dụng menu thả xuống để xem kết quả từ một năm khác.

Các kết quả được sắp xếp theo các năm. Bạn cũng có thể xem các sự cố giải thưởng đầy đủ cho tất cả Bản vẽ cho xổ số khác nhau từ năm bắt đầu tương ứng của họ. Hiển thị sự cố đầy đủ về giải thưởng Có bao nhiêu người chiến thắng trong mỗi phân chia giải thưởng và có hay không có người chiến thắng cho một Giải độc đắc tương ứng. Để xem các con số chiến thắng từ những con số chiến thắng gần đây nhất cho một Xổ số cụ thể, chỉ cần chọn tên trạng thái và xổ số.

03 tháng 8 năm 2022 (cộng)
12 23 30 32 33 36
30 tháng 7 năm 2022 (cộng)
02 09 21 22 26 35
27 tháng 7 năm 2022 (cộng)
01 02 13 18 28 40
23 tháng 7 năm 2022 (cộng)
04 20 24 29 34 39
20 tháng 7 năm 2022 (cộng)
14 21 24 30 35 37
16 tháng 7 năm 2022 (cộng)
07 09 11 17 24 30
13 tháng 7 năm 2022 (cộng)
03 05 09 12 13 30
09 tháng 7 năm 2022 (cộng)
12 14 16 30 32 39
06 tháng 7 năm 2022 (cộng)
08 11 15 22 23 24
02 tháng 7 năm 2022 (cộng)
02 07 11 13 20 21
29 tháng 6 năm 2022 (cộng)
27 31 34 36 39 40
25 tháng 6 năm 2022 (cộng)
03 04 10 26 38 40
22 tháng 6 năm 2022 (cộng)
02 09 11 22 35 39
18 tháng 6 năm 2022 (cộng)
02 04 08 10 24 39
15 tháng 6 năm 2022 (cộng)
15 16 24 25 28 30
11 tháng 6 năm 2022 (cộng)
02 06 12 16 31 36
08 tháng 6 năm 2022 (cộng)
01 03 15 28 35 39
04 tháng 6 năm 2022 (cộng)
07 26 28 29 32 37bang xep hang vong loai world cup 2022 chau a
01 tháng 6 năm 2022 (cộng)
12 15 20 24 26 38
28 tháng 5 năm 2022 (cộng)
06 07 18 29 30 36
25 tháng 5 năm 2022 (cộng)
05 09 23 26 28 33
21 tháng 5 năm 2022 (cộng)
05 08 09 10 35 38
18 tháng 5 năm 2022 (cộng)
24 27 30 34 36 39
14 tháng 5 năm 2022 (cộng)
01 21 24 28 33 35
11 tháng 5 năm 2022 (cộng)
13 17 25 31 33 36
07 tháng 5 năm 2022 (cộng)
fo4player 06 14 22 24 35 37
04 tháng 5 năm 2022 (cộng)
02 06 08 15 22 37
30 tháng 4 năm 2022 (cộng)
07 08 12 25 26 30
27 tháng 4 năm 2022 (cộng)
05 09 24 26 35 36
23 tháng 4 năm 2022 (cộng)
08 17 20 21 23 31
20 tháng 4 năm 2022 (cộng)
17 20 21 24 30 35
16 tháng 4 năm 2022 (cộng)
01 02 12 14 19 38
13 tháng 4 năm 2022 (cộng)
09 27 30 31 35 38
09 tháng ty le ca cuoc bong da truc tuyen 4 năm 2022 (cộng)
04 18 21 22 26 30
06 tháng 4 năm 2022 (cộng)
05 18 22 24 25 28
02 tháng 4 năm 2022 (cộng)
05 18 19 28 29 31
30 tháng 3 năm 2022 (cộng)
08 15 22 26 37 39
26 tháng 3 năm 2022 (cộng)
09 18 22 26 27 29
23 tháng 3 năm 2022 (cộng)
06 26 29 32 36 40
19 tháng 3 năm 2022 (cộng)
16 24 29 30 33 36
16 tháng 3 năm 2022 (cộng)
05 16 19 20 27 32
đá banh hôm nay trực tiếp
12 tháng 3 năm 2022 (cộng)
18 21 24 31 33 39
09 tháng 3 năm 2022 (cộng)
07 14 22 24 25 38
05 tháng 3 năm 2022 (cộng)
12 15 25 36 37 40
02 tháng 3 năm 2022 (cộng)
05 15 24 26 37 39
26 tháng 2 năm 2022 (cộng)
01 12 16 27 29 30
23 tháng 2 năm 2022 (cộng)
06 07 12 23 35 40
19 tháng 2 năm 2022 (cộng)
04 09 20 26 29 31
16 tháng 2 năm 2022 (cộng)
06upcoming dota 2 tournaments 17 26 27 37 39
12 tháng 2 năm 2022 (cộng)
11 19 22 29 30 38
09 tháng 2 năm 2022 (cộng)
03 17 26 31 34 37
05 tháng 2 năm 2022 (cộng)
08 18 26 34 35 39
02 tháng 2 năm 2022 (cộng)
19 20 28 30 31 34
29 tháng 1 năm 2022 (cộng)
02 10 11 25 30 31
26 tháng 1 năm 2022 (cộng)
02 05 06 18 26 40
22 tháng 1 năm 2022 (cộng)
07 10 18 24 31 36
19 tháng 1 garena fo4 năm 2022 (cộng)
14 18 22 23 38 40
15 tháng 1 năm 2022 (cộng)
19 24 27 29 32 37
12 tháng 1 năm 2022 (cộng)
07 09 14 17 23 40
08 tháng 1 năm 2022 (cộng)
17 20 23 27 33 39
05 tháng 1 năm 2022 (cộng)
04 14 26 28 30 38
01 tháng 1 năm 2022 (cộng)
02 05 09 14 19 26

Bắt đầu từ hôm nay

Line-White

Tìm kiếm để đạt được một lợi thế về xổ số? Hãy để chúng tôi giúp bạn với số liệu thống kê và thông tin dựa trên dữ liệu! Nhận thông tin bên trong trong tầm tay của bạn ngay hôm nay!

Hãy thử nó miễn phí