Kết quả

Hiểu các loại chơi và soi cầu ngày maithanh toán với các ví dụ!

Biên giới-sau
Số nóng

Hàng ngày 4 có rút thăm hai lần mỗi ngày. Bạn có thể chơi nó với bong da 24h việt nam ba số yêu thích của bạn và nó cho bạn cơ hội giành được tới 5000 đô la trên một cược $ 1.Bạn giành được bao nhiêu phụ thuộc vào kiểu playstyle đã chọn và giá trị cá cược của bạn.Bạn phải chọn một số từ 0 - 9, để chơi.Bạn chỉ giành được giải độc đắc khi sự kết hợp của chúng cau lo 3 mien tôi phù hợp với các số rút thăm theo thứ tự chính xác.Bạn cần chọn loại chơi của bạn từ Straight, 1-off, hộp, world cup châu á combo, bánh xe, phía trước 3 hoặc sau 3. Hãy nhớ rằng Superball không đủ điều kiện với loại chơi 1 lần. Những loại vở kịch khác nhau này cung cấp tỷ lệ cược chiến thắng và giải thưởng khác nhau.

Bảng dưới đây mô tả các cách khác nhau mà bạn có thể chơi 4 ngày và cách nó ảnh hưởng đến tỷ lệ cược và tiềm năng xuất chi giải thưởng của bạn.

Cuộc thi đấu Phần thưởng Tỷ lệ cược (1 in) Hoàn vốn Giải thưởng Superball Tỷ lệ cược (1 in) Hoàn vốn
Dài $ 5.000 10.000 $ 0,50 $ 180 333 $ 0,54
Hộp (4 cách) $ 1,200 2.500 $ 0,48 $ 340 625 $ 0,54
Hộp (6 cách) 800 1.667 $ 0,48 $ 340 417 $ 0,54
Hộp (12 chiều) $ 400 833 $ 0,48 $ 230 208 $ 0,55
Hộp (24 chiều) $ 200 417 $ 0,48 $ 116 104 $ 0,56
Combo (4 chiều) - thẳng $ 3,100 10.000 $ 0,31 $ 850 2.500 $ 0,34
Combo (4 cách) -box $ 600 2.500 $ 0,18 $ 0,49 $ 170 625 $ 0,20 $ 0,54
Combo (6 cách) - thẳng $ 2,900 10.000 $ 0,29 $ 0,49 $ 795 2.500 $ 0,32
Combo (6 cách) -box $ 400 1.667 $ 0,20 $ 0,49 $ 115 417 $ 0,23 $ 0,55
Combo (12 chiều) - thẳng 2.700 10.000 $ 0,27 $ 738 2.500 $ 0,30
Combo (12 chiều) -box $ 200 833 $ 0,22 $ 0,49 $ 58 208 $ 0,26 $ 0,55
Combo (24 chiều - thẳng $ 2,600 10.000 $ 0,26 $ 709 2.500 $ 0,28
Combo (24 chiều) -box $ 100 417 $ 0,23 $ 0,49 $ 29 104 $ 0,27 $ 0,55
Bánh xe (4 chiều) $ 5.000 2.500 $ 0,50 $ 1,360 625 $ 0,54
Bánh xe (6 chiều) $ 5.000 1.667 $ 0,50 $ 1,360 417 0,54
Bánh xe (12 chiều) $ 5.000 833 $ 0,50 $ 1,360 208 $ 0,54
Bánh xe (24 chiều) $ 5.000 417 $ 0,50 $ 1,360 104 $ 0,54
Phía trước 3 hoặc sau 3 thẳng $ 500 1.000 $ 0,50 $ 180 333 $ 0,54

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trang web chính thức

Bắt đầu từ hôm nay

Line-White

Tìm kiếm để đạt được một lợi thế về xổ số? Hãy để chúng tôi giúp bạn với số liệu thống kê và thông tin dựa trên dữ liệu! Nhận thông tin bên trong trong tầm tay của bạn ngay hôm nay!

Hãy thử nó miễn phí