Xem tất cả các kết quả của xổ số của 2020 nơi đây. Chọn trò chơi trạng thái và xổ số từ Danh sách để tìm xổ số kiến thiết miền bắc hôm hiểu thêm thông tin hoặc sử dụng menu thả xuống để xem kết quả từ một năm khác.

Các kết quả được sắp xếp theo các năm. Bạn cũng có thể xem các sự cố giải thưởng đầy đủ cho tất cả Bản vẽ cho xổ số khác nhau từ năm bắt đầu tương ứng của họ. Hiển thị sự cố đầy đủ về giải thưởng Có bao nhiêu người chiến thắng trong mỗi phân chia giải thưởng và có hay không có người chiến thắng cho một Giải độc đắc tương ứng. Để xem các con số chiến thắng từ những con số chiến thắng gần đây nhất cho một Xổ số cụ thể, chỉ cần chọn tên trạng thái và xổ số.

03 tháng 8 năm 2022
03 09 18 19 25 40
30 tháng 7 năm 2022
06 07 09 25 45 50
27 tháng 7 năm 2022
20 23 25 26 36 50
23 tháng 7 năm 2022
07 11 20 32 42 51
20 tháng 7 năm 2022
27 32 36 38 40 48
16 tháng 7 năm 2022
02 04 13 23 39 40
13 tháng 7 năm 2022
13 21 24 31 32 33
09 tháng 7 năm 2022
02 09 33 37 40 47
06 tháng 7 năm 2022
07 18 20 40 43 45
02 tháng 7 năm 2022
03 05 09 20 34 47
29 tháng 6 năm 2022
05 08 23 31 40 52
25 tháng 6 năm 2022
02 03 07 22 36 43
22 tháng 6 năm 2022
19 20 24 32 51 52
18 tháng 6 năm 2022
09 37 42 44 45 50
15 tháng 6 năm 2022
10 14 15 23 41 48
bóng đá bảng xếp hạng anh
11 tháng 6 năm 2022
01 09 38 45 51 52
08 tháng 6 năm 2022
02 08 09 15 43 50
04 tháng 6 năm 2022
01 02 08 13 19 50
01 tháng 6 năm 2022
11 15 33 38 42 51
28 tháng 5 năm 2022
02 07 14 16 28 30
25 tháng 5 năm 2022
04 13 29 32 46 53
21 tháng 5 năm 2022
23 27 31 35 47 49
18 tháng 5 năm 2022
05 13 26 29 34 45
14 tháng 5 năm 2022
05 pit lord dota 2 06 11 17 24 33
11 tháng 5 năm 2022
03 05 06 07 08 10
07 tháng 5 năm 2022
22 30 33 37 44 53
04 tháng 5 năm 2022
07 09 11 37 41 48
30 tháng 4 năm 2022
04 05 10 38 39 46
27 tháng 4 năm 2022
06 27 38 48 49 52
23 tháng 4 năm 2022
02 13 27 30 39 42
20 tháng 4 năm 2022
03 13 32 33 38 50
16 tháng 4 năm 2022
27 37 39 40 44 47
13 ket qua vong loai world cup tháng 4 năm 2022
21 30 38 43 48 49
09 tháng 4 năm 2022
02 26 38 40 43 50
06 tháng 4 năm 2022
05 07 10 26 36 48
02 tháng 4 năm 2022
04 13 23 25 28 45
30 tháng 3 năm 2022
05 09 25 44 47 48
26 tháng 3 năm 2022
18 22 24 48 51 53
23 tháng 3 năm 2022
06 09 12 17 19 41
19 tháng 3 năm 2022
01 09 16 25 31 32
16 tháng 3 năm 2022
08 27 34 36 38 bang xep hang chau a 50
12 tháng 3 năm 2022
17 21 25 31 40 44
09 tháng 3 năm 2022
02 12 14 24 48 50
05 tháng 3 năm 2022
09 12 13 19 21 31
02 tháng 3 năm 2022
16 32 35 39 40 43
26 tháng 2 năm 2022
21 23 34 35 38 39
23 tháng 2 năm 2022
08 24 35 36 45 52
19 tháng 2 năm 2022
15 26 36 43 44 53
16 tháng 2 năm 2022
02 10 18 29 31 49
12 tháng 2 năm 2022trận đấu sắp tới của việt nam
02 06 13 16 32 47
09 tháng 2 năm 2022
07 09 35 38 45 47
05 tháng 2 năm 2022
04 06 36 39 42 44
02 tháng 2 năm 2022
05 17 26 47 52 53
29 tháng 1 năm 2022
17 22 26 33 39 47
26 tháng 1 năm 2022
09 15 17 25 45 46
22 tháng 1 năm 2022
09 24 32 39 51 52
19 tháng 1 năm 2022
05 12 30 31 48 49
15 tháng 1 năm 2022
13 18 22 40 45 50
12 tháng 1 năm 2022
02 09 17 33 34 35
08 tháng 1 năm 2022
09 13 28 38 48 49
05 tháng 1 năm 2022
09 38 42 45 48 51
01 tháng 1 năm 2022
02 08 20 31 39 51

Bắt đầu từ hôm nay

Line-White

Tìm kiếm để đạt được một lợi thế về xổ số? Hãy để chúng tôi giúp bạn với số liệu thống kê và thông tin dựa trên dữ liệu! Nhận thông tin bên trong trong tầm tay của bạn ngay hôm nay!

Hãy thử nó miễn phí